Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

De website die u bezoekt wordt beheerd door Harlekijntjes B.V., hierna te noemen Harlekijntjes.

Harlekijntjes B.V., de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Harlekijntjes is het niet toegestaan om de  content van deze website in te zetten voor commercieel en/of zakelijk gebruik. Het intellectueel eigendom berust bij Harlekijntjes.

Harlekijntjes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Harlekijntjes te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen, zonder kennisgeving, te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen.

Harlekijntjes behoudt zich te allen tijde het recht om te beslissen of de op deze website toegevoegde reacties door derden, geplaatst worden of niet.

Harlekijntjes behoudt het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen.